IQ Test Resultat

Josefa
IQ 96
41 / 60
Uruguay
Uruguay
09/16/2020 07:24

Gratulerer med Josefa!

Testen du nettopp har gjort, er bevæpnet med den originale Raven's Progressive Matrices. De måler domenet av generell intelligens: De måler logikk, evnen til å bruke fornuft og forstå kompleksitet, i tillegg til evnen til å ta inn og reprodusere informasjonsmønster, som noen ganger kalles reproduktiv kapasitet.

Viktigst av alt bør du huske at gjennomsnittet for standard IQ er satt til 100 av historiske hensikter. Testen du har bestått er designet slik at gjennomsnittsresultatet for kandidatene er 100. Deretter, i henhold til resultatet man mottar, kan man sammenligne resultatet til statistikk fra ulike parametre.

Denne IQ-scoren er et estimat. Scoren din kan endre seg avhengig av formen og omstendigheter som du tar Testen under.


Detaljert analyse


Fordeling av IQ i verdens befolkning

Du er i de 61% av de smarteste personene i verden.
Du er smartere enn 39% av befolkningen.

Gjennomsnittlig IQ per aldersgruppe

Du er i de 68% av de smarteste personene i din aldersgruppe (40-59). Du er smartere enn 32% av personer i din aldersgruppe.

Gjennomsnittlig IQ på studienivå

Du er i de 75% av de smarteste personene i ditt utdanningsnivå (mer enn 5 års studiegrad). Du er smartere enn 25% av personer i ditt utdanningsnivå.

Gjennomsnittlig IQ pr studieområde

Du er i de 79% av de smarteste personene innenfor ditt utdanningsfelt (Matte og datavitenskap).
Du er smartere enn 21% av personer innenfor ditt utdanningsfelt.


Start Testen!