ทดสอบวันนี้: 707

ใบรับรองการทดสอบ IQ

โดยเฉลี่ยแล้วการทดสอบใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

คุณจะได้รับใบรับรองส่วนบุคคลในรูปแบบ PDF หลังจากผ่านการทดสอบ IQ คุณสามารถดูตัวอย่างของใบรับรองที่ด้านล่างของหน้า ใบรับรองแต่ละใบมีหมายเลขซีเรียลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการรับรองความถูกต้องในหน้า:
หากคุณพร้อมที่จะค้นหา IQ ของคุณและรับใบรับรองของคุณ:

เริ่มทดสอบ

ตัวอย่าง