ใบรับรองการทดสอบ IQ

โดยเฉลี่ยแล้วการทดสอบใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที

คุณจะได้รับใบรับรองส่วนบุคคลในรูปแบบ PDF หลังจากผ่านการทดสอบ IQ คุณสามารถดูตัวอย่างของใบรับรองที่ด้านล่างของหน้า ใบรับรองแต่ละใบมีหมายเลขซีเรียลที่ไม่ซ้ำกันสำหรับการรับรองความถูกต้องในหน้า:
หากคุณพร้อมที่จะค้นหา IQ ของคุณและรับใบรับรองของคุณ:


เริ่มทดสอบ
start iq test

ตัวอย่าง